μέλδω


μέλδω
μέλδω (Α)
1. μαλακώνω κάτι με βράσιμο, βράζω, λειώνω, τήκω («γέντα βοὸς μέλδοντες», Καλλίμ.)
2. (το μέσ. ή παθ.) μέλδομαι
(στον Όμ.) τήκω, λειώνω («ὡς δὲ λέβης ζεῑ ἔνδον... κνίσην μελδόμενος απαλοτρεφέος σιάλοιο» — όπως μια χύτρα μέσα βράζει... και λειώνει το λίπος καλοθρεμμένου χοίρου, Ομ. Ιλ.).
[ΕΤΥΜΟΛ. Ο τ. ανάγεται σε ΙΕ ρίζα *(s)mel-d- «μαλακός, απαλός» και αντιστοιχεί ακριβώς με τα αγγλοσαξ. meltan «διαλύομαι, λειώνω» και αρχ. νορβ. melta «χωνεύω». Συνδέεται επίσης με το αρχ. άνω γερμ. smelzan, το γερμ. schmelzen «τήκω, λειώνω» και πιθ. με αρχ. ινδ. mrdu- «λεπτός, τρυφερός» και λατ. mollis «απαλός», ενώ είναι συγγενής με τον τ. ἀμαλδύνω*. Τα μέλδω, μέλδομαι είναι αρχαϊκοί τ. και έχουν αντικατασταθεί από τις λ. τήκω, τήκομαι].

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • μέλδομαι — (Α) βλ. μέλδω …   Dictionary of Greek

  • μόλσος — (Α) 1. (κατά τον Ησύχ.) (στους Αιολείς) «ὁ δῆμος» 2. (κατά τον Ηρωδιαν.) «ὁ δήμιος». [ΕΤΥΜΟΛ. Η λ. συνδέεται πιθ. με το ρ. μέλδω «τήκω, λειώνω»] …   Dictionary of Greek

  • mel-1 (also smel-), melǝ- : mlē-, mel-d- : ml-ed-, mel-dh-, ml-ēi- : mlī̆-, melǝ-k- : mlā-k-, mlēu- : mlū̆ - —     mel 1 (also smel ), melǝ : mlē , mel d : ml ed , mel dh , ml ēi : mlī̆ , melǝ k : mlā k , mlēu : mlū̆     English meaning: to grind, hit; fine, ground     Deutsche Übersetzung: “zermalmen, schlagen, mahlen”, speziell Korn; from “zerrieben”… …   Proto-Indo-European etymological dictionary